Ara

 

Sitemiz üzerinden sıkça sorulan sorulara ulaşabilir yada arama yapabilirsiniz.
Eğer özel bir soru arıyorsanız, aramanızı KB-makale numarası şeklinde yapabilirsiniz.(Örn. KB-1)
Eğer bütün makalelere ulaşmak isterseniz , arama kutusuna all yazınız.

Makale Numarası: Makale Numarası: kb-8
Q. zel alan adlar iin gerekli belgeler nelerdir? (com.tr)

A. Aada ikinci dzey (alt alan ) adlarna bavurabilmek iin ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne iletilmesi gereken belgeler gruplanmtr.

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" iin gerekli belgeler (aadaki belgelerden faaliyet alannza uygun olan bir tanesini gndermeniz yeterlidir)
Ad-soyad iin, zerinde T.C. kimlik numaras bulunan nfus czdan fotokopisi ya da zerinde T.C. kimlik numaras bulunmayan nfus czdan fotokopisinin yan sra T.C. kimlik numarasnn bulunduu bir web sayfasndan alnan ktnn fotokopisi,
Ticaret odasndan alnm olan bu maddede sralanm belgelerden herhangi birinin gnderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayt Sureti", Trkiye Ticaret Sicil Gazetesi''nde yaynlanm olan ticaret unvan ilan (bu belgelerden bir tanesi yeterlidir),
Trk Patent Enstits''nden alnm "Marka Tescil Belgesi",
Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odas''ndan alnm olan "Sicil Tasdiknamesi",
lgili yerleim birimine ait portal oluturmak iin bavuran belediyeler iin belediye bakan imzal talep yazs,
Otel ve tatil kyleri iin, Turizm Bakanl''ndan alnm "Turizm letmesi Belgesi",
Seyahat acenteleri iin, Turizm Bakanl''ndan alnm "Seyahat Acentesi letme Belgesi",
Dershaneler iin, Milli Eitim Bakanl "zel retim Kurumlar Ruhsatnamesi",
Televizyon programlar iin, Kltr Bakanl''ndan alnm "Televizyon Gsterim Belgesi",
Film adlar iin, Kltr Bakanl Telif Haklar ve Sinema Genel Mdrl''nden alnm izin belgesi,
Sanatlar iin bal bulunduklar meslek birlii, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ASOD, vb.) ye kayt belgesi,
zel hastaneler iin, Salk Bakanl''ndan alnm "zel Hastane Al ve Mesul Mdrlk Ruhsat",
rtibat brolar iin, Babakanlk Hazine Mstearl Yabanc Sermaye Genel Mdrl''nden alnm "rtibat Brosu Alm Belgesi",
Yabanc bir kuruluun Trkiye distribtrln ya da temsilciliini yapan kurulular iin, bavurulan alan adna ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yan sra isim sahibi irketin bavurulan alan adnn distribtr ya da temsilci irket tarafndan alnabileceine dair iznini belgeleyen antetli katlar zerinde, imzal ve kaeli yetki belgesi,
Radyo ve televizyonlar iin, Radyo ve Televizyon st Kurulu (RTK)''ndan alnm frekans tahsisini bildiren resmi yaz,
Dergi ve gazeteler iin, "derginin/gazetenin asl" ve "Mevkute Beyannamesi Alnd Belgesi",
Sresiz yaynlar iin yaynn asl,
la isimleri iin, "Yabanc Tbbi Mstahzarlar Ruhsatnamesi",
iftlikler iin, bal bulunduu ziraat odasndan kayt belgesi.
Gemiler iin, "Trkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
Fuarlar iin, Resmi Gazetede yaynlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanl Fuar Takvimi Teblii" veya Sanayi ve Ticaret Bakanl''ndan alnan "Fuar zni Yazs"
Trk Telekomnikasyon Kurumundan alnan "zel Servis Numaras Tahsis Belgesi"


".net.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin Telekomnikasyon Kurumu''ndan alnm SS (nternet Servis Salayc) Genel zin Belgesi (Telekomnikasyon Lisans) ya da TD (Tm nternet Dernei)''nin onay yazsnn gnderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, rn veya servis adna alan ad bavurusu yapld durumlarda TD''e bavurarak onay yazs alnmas gerekmektedir.
Bavuru sahiplerinin onay iin TD''e bavurular ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmalar beklenmektedir.


".org.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin bavuru yapan organizasyonun kurulu kanunu, vakf senedi veya dernek tznn ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gnderilmesi gerekmektedir.
Kar amac bulunmayan oluumlarn ".org.tr" ikinci dzey alt alan adna bavurabilmesi iin en az sivil toplum kuruluundan destek yazs almas gerekmektedir.


".bbs.tr" iin gerekli belgeler
Alan ad tahsisinin hzla yaplabilmesi iin, ".tr" Alan Ad Ynetimi veya onun yetkilendirdii makamlarca bavuru ve tahsis srasnda belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Ad Ynetimi ya da onun yetkilendirdii makamlarca; tahsisi yaplan alan ad ile ilgili olarak eliki (tutarszlk), kt niyet veya alan ad ticaretinin yapldna dair kant saptanmas gibi durumlarda, alan ad tahsisi yaplan kiiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler bavuru yapan kiinin nfus ve ikamet bilgilerine ilikin resmi belgeleri ile altrd BBS sistemine ilikin aklayc teknik/idari bilgilerdir.


".name.tr" iin gerekli belgeler
Alan ad tahsisinin hzla yaplabilmesi iin, ".tr" Alan Ad Ynetimi veya onun yetkilendirdii makamlarca bavuru ve tahsis srasnda belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Ad Ynetimi ya da onun yetkilendirdii makamlarca; tahsisi yaplan alan ad ile ilgili olarak eliki (tutarszlk), kt niyet veya alan ad ticaretinin yapldna dair kantlarn saptanmas gibi durumlarda, alan ad tahsisi yaplan kiiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyumazlk, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli grlmesi ve talep edilmesi durumunda nfus czdan, mesleki kimlik belgesi, veraset ilam gibi belgeler geerli kabul edilecektir.


".tel.tr" iin gerekli belgeler
Alan ad tahsisinin hzla yaplabilmesi iin, ".tr" Alan Ad Ynetimi veya onun yetkilendirdii makamca bavuru ve tahsis srasnda belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yaplan alan ad ile ilgili olarak eliki (tutarszlk), kt niyet veya alan ad ticaretinin yapldna dair kant saptanmas gibi durumlarda, alan ad tahsisi yaplan kiiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyumazlk durumunda telefon numarasnn sahipliine dayanak olarak, ilgili kurumla yaplan szleme, son denen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.


".gov.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin alan ad sahibi kuruluun en st makam tarafndan verilen antetli kat zerinde imzal ve kaeli izin belgesinin ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gnderilmesi gerekmektedir.


".mil.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin alan ad sahibi kuruluun T.C. GenelKurmay Bakanl''ndan ald antetli kat zerine hazrlad imzal ve kaeli yazl izin belgesini ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gndermesi gerekmektedir.


".k12.tr" iin gerekli belgeler
alan ad talebinde bulunan kurulu devlet okulu ise, ilkretim, lise ve dengi okullarn mdrlk makamnca verilmi, antetli kat zerinde makamca imzalanm ve kaeli yazl izin belgesinin,
alan ad talebinde bulunan kurulu zel okul ise, Milli Eitim Bakanl tarafndan verilen zel retim Kurumlar Ruhsatnamesi''nin ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gnderilmesi gerekmektedir.


".edu.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin alan adn kullanacak niversitenin rektrlk makamnca verilmi, antetli kat zerinde, rektr ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kii tarafndan imzalanm ve kaeli yazl izin belgesinin ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gnderilmesi gerekmektedir.


".bel.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin, alan adn kullanacak belediyenin bakan tarafndan imzal onay belgesinin ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gnderilmesi gerekmektedir.


".pol.tr" iin gerekli belgeler
Alan adnn tahsisi iin alan adn kullanacak emniyet tekilatnn Emniyet Genel Mdrl imzal kaeli onay belgesi gndermesi gerekmektedir.


".web.tr" ve "gen.tr" iin gerekli belgeler
Bu iki alan adna yaplacak bavurular iin hi bir aamada belge istenmemektedir.


".av.tr" iin gerekli belgeler
".av.tr" alt alan adnn tahsisi ile ilgili olarak, TBB''nce bilgi notu, kurallar ve taahhtname balklar altnda 3 grup dkman hazrlanm ve bu dkmanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr2/ adresinde kullanclara sunulmustur.
".av.tr" uzantl alan adlarnn tahsis edilebilmesi iin; tarafmza yaplan bavuruyu takiben, TBB tarafndan talep edilen belgelerin Trkiye Barolar Birlii(TBB)''ne ulatrlmas gerekmektedir. Bavurusu bulunan alan ad TBB''den tarafmza gnderilecek olan onay yazs dikkate alnarak tahsis edilecektir.


".dr.tr" iin gerekli belgeler
Bu alan adnn tahsisi iin, TTB''nce talep edilen baz dokmanlarn TTB''ne sunulmas gerekmektedir. lgili dokmanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde kullanclara sunulmutur. Bavurusu bulunan alan adlar TTB tarafndan ".tr" Alan Ad Ynetimi''ne gnderilecek olan onay yazs dikkate alnarak tahsis edilir.
Alan ad tahsisinde "nce gelen alr" prensibi geerlidir.

Görüntülenme adedi: 3706 kez

Bu kategorideki diğer sorular Bu kategorideki diğer sorular
1. Alan ad (domain) aktivasyon ilemi ne kadar srer? (görüntülendi 6844 times)
2. Baka bir firmada olan alan adm (domain) size transfer edebilir miyim? (görüntülendi 6779 times)
3. Name server bilgilerimi nasl deitirebilirim? (görüntülendi 6555 times)
4. Domain Ynetim Paneli ne ie yarar? (görüntülendi 6500 times)
5. Domain (alan ad) bilgilerimde hata varsa ne olur? (görüntülendi 6417 times)
6. Tm domain uzantlarn kabul ediyor musunuz? (görüntülendi 6277 times)
7. sim sunucularm (name server) nasl deeitirebilirim? (görüntülendi 6254 times)

Aramaya Geri Dön

Back to Top
e-commerce price conversion